Pagina mea de start în Austria

Informatii necesare tuturor romanilor care locuiesc, muncesc sau doresc sa vina in Austria
 
 
 

Asigurările sociale

Cum este reglementat sistemul naţional de asigurări sociale?

Sistemul de securitate socială din Austria acoperă următoarele situaţii: boală, incapacitate de muncă, invaliditate, maternitate, şomaj, bătrâneţe, deces, urmaşi, îngrijiri, nevoi sociale.

Sistemul de asigurări sociale are următoarele caracteristici principale:
° este obligatoriu pentru lucrătorii salariaţi, lucrătorii independenţi şi membrii familiei lor;
° deschide dreptul la anumite prestaţii (de îndată ce condiţiile pentru acest lucru sunt îndeplinite);
° este finanţat în principal din contribuţii în funcţie de venit. Principiul predominant este cel al solidarităţii: persoanele care dispun de venituri ridicate şi care vor plăti, deci, contribuţii de securitate socială mai mari, ajută la finanţarea prestaţiilor acordate persoanelor cu venituri mai mici. Anumite grupuri de persoane (cum ar fi muncitorii exercitând o activitate parţială, minimă etc.) nu sunt acoperiţi de asigurarea obligatorie decât pentru anumite domenii, de ex. în caz de accident (a se vedea şi capitolul tipuri de asigurări).

Asigurarea de boală (boală, maternitate, îngrijiri) este administrată de către casele de asigurări de boală, asigurarea de accidente de către organismul central de asigurare contra accidentelor (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt), asigurarea de şomaj de către serviciul public de ocupare (Arbeitsmarktservice) şi asigurarea de pensie de către casele de asigurări de pensie (Pensionsversicherungsanstalt). Competenţa caselor de asigurări de boală se exercită în funcţie de locul de muncă (casele locale de asigurări de boală din diferite Landuri federale).

Salariaţii, agricultorii, lucrătorii de la căile ferate, ca şi funcţionarii publici depind fiecare de un organism de securitate socială separat, independent de locul lor de muncă.

Toate organismele de asigurări dispun de ramificaţii/agenţii la nivelul fiecărui Land, uneori chiar de birouri de arondare şi sunt grupate în cadrul Federaţiei centrale a organismelor de asigurări de sănătate.

Atât timp cât sunteţi lucrător şi aveţi încheiat un contract de muncă sau foaie/fişă de muncă (Dienstzettel) sunteţi în mod automat acoperit de asigurarea socială. Angajatorul dvs. trebuie să vă înregistreze la organismul de asigurări sociale. Contribuţiile de asigurări ale salariaţilor sunt reţinute de către angajator lunar din salariul brut şi sunt transferate apoi la organismul de asigurări.

Cei care se asigură voluntar şi persoanele care exercită o activitate independentă îşi plătesc singuri contribuţiile şi trebuie să se înregistreze ei-înşişi la organismele de asigurări corespunzătoare.

În Austria, sistemul de securitate socială este completat de sistemul de asistenţă socială care are ca scop acoperirea lacunele asigurărilor sociale. Cererile de ajutor social se depun la primăria locului de domiciliu sau la birourile municipale de district (serviciile de ajutor social - Sozialamt) din oraşe.

(Avem rugamintea, daca observati vreo greseala, sau daca aveti cunostinta, ca vreo lege s-a schimbat, sa ne informati pentru a corecta.)