Pagina mea de start în Austria

Informatii necesare tuturor romanilor care locuiesc, muncesc sau doresc sa vina in Austria
 
 
 

Sistemul naţional de pensii

Cum este reglementat sistemul naţional de pensii?

În Austria se utilizează, în general, termenul de pensie pentru pensia de retragere din activitate şi nu de rentă, cum este în Germania.

Pensii de limită de vârstă :
Persoanele născute înainte de 1 ianuarie 1955: femeile începând de la 60 ani şi bărbaţii de la 65 ani. Trebuie făcută dovada că lucrătorul a realizat, în cursul ultimelor 360 luni calendaristice, 180 de luni de asigurare sau că a acumulat în timpul acestei perioade 180 de luni de contribuţie (prin eliminarea perioadelor şcolare sau de studii, de ex.) sau să cumuleze în total 300 de luni, fără condiţionare de timp.
Persoanele născute după 1 ianuarie 1955: femeile începând de la 60 ani (până în 2024) sau începând de la 65 ani (din 2033) şi bărbaţii de la 65 ani. Condiţia de acordare este: să aibă cel puţin 180 zile de contribuţii (http://www.help.gv.at).
Pentru a beneficia de pensie trebuie să faceţi o cerere corespunzătoare la casa de asigurări de pensie. Cuantumul pensiei depinde atât de contribuţiile plătite, cât şi de vârstă.

Pensia progresivă :
Acest sistem permite reducerea vârstei de pensionare la 40-60% din timpul de lucru, fără a trebui să renunţaţi la drepturile dvs. de pensie. Serviciul public de ocupare (Arbeitsmarktservice - AMS) îşi asumă o parte din remuneraţia acordată până atunci, cuprinsă între 70% şi 80% din remuneraţia anterioară. Vârsta minimă pentru pensia progresivă era în 2006 de 51,5 ani la femei şi 56,5 ani la bărbaţi.

Incapacitatea de muncă :
În cadrul asigurării de pensii, incapacitatea de muncă este dată de Berufsunfähigkeit (incapacitate profesională) dacă este vorba de un lucrător angajat funcţionar, de Invalidität (invaliditate) dacă este vorba de un muncitor şi de Erwerbsunfähigkeit (incapacitate de muncă) dacă este vorba de un lucrător independent.

Aceşti termeni diferiţi sunt altfel definiţi, după cum urmează :
° Incapacitate profesională: capacitatea de muncă a angajatului asigurat este redusă cu mai mult de jumătate în raport cu un asigurat în bună condiţie de sănătate care dispune de o formare profesională comparabilă sau de cunoştinţe şi aptitudini echivalente.
° Invaliditate: capacitatea de lucru a muncitorului a scăzut la mai mult de jumătate în raport de cea a unui asigurat în bună stare de sănătate care dispune de o formare similară sau de cunoştinţe şi aptitudini echivalente într-o profesie comparabilă.
° Incapacitate de muncă: când un lucrător independent care nu a împlinit 50 ani nu mai este în măsură să exercite o activitate profesională din cauza stării sale de sănătate.

Cuantumul pensiilor depinde atât de contribuţiile realizate, cât şi de vârsta la care asiguratul iese la pensie. Organismele competente în materie de pensii sunt Pensionsversicherungsanstalt (casele de asigurări de pensie) sau pentru lucrătorii independenţi Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft (organismul care administrează contribuţiile sociale pentru profesiile din industrie, comerţ, meşteşugari şi profesii liberale).

Pensia de urmaş :
Pensia la care are dreptul un urmaş a unui asigurat vizează garantarea unui sprijin financiar. Acordarea acestei pensii este condiţionată de o contribuţie la asigurarea de pensie pentru o perioadă minimă care depinde de vârstă.

Pensia de văduv/văduvă : cuantumul pensiei de văduvă sau văduv este cuprins între 0 şi 60% din pensia asiguratului decedat.

Pensia de orfan :
Cuantumul pensiei de orfan se ridică la 40% din pensia de văduv/văduvă pentru orfanii de tată sau de mamă şi de 60% pentru orfanii de ambii părinţi. Cererea de pensie de văduv/văduvă ca şi cea de orfan trebuie făcută la organismul de asigurări unde persoana decedată a fost asigurată ultimii 15 ani.

În caz de accidente de muncă şi de boli profesionale, o pensie de invaliditate sau o pensie de văduv/văduvă sau o pensie de orfan poate fi cerută ca urmare a unei asigurări de accident la un organism de asigurări contra accidentelor (Unfallversicherungsanstalt).

(Avem rugamintea, daca observati vreo greseala, sau daca aveti cunostinta, ca vreo lege s-a schimbat, sa ne informati pentru a corecta.)