Pagina mea de start în Austria

Informatii necesare tuturor romanilor care locuiesc, muncesc sau doresc sa vina in Austria
 
 

 

 
 

Inregistrarea casatoriei in strainatate

Inregistrarea casatoriei in strainatate si obtinerea certificatului de casatorie romanesc

Ambasadele şi consulatele României în străinătate pot oficia încheierea căsătoriei dintre doi cetăţeni români sau dintre un cetăţean român şi un cetăţean străin, dacă legislaţia statului respectiv nu interzice acest lucru.

Sunt ţări care nu recunosc căsătoriile încheiate la ambasadele sau consulatele străine şi care interzic astfel de formalităţi. Căsătoria încheiată la o ambasadă sau consulat român este supusă condiţiilor de formă şi fond prevăzute de legea română, dacă legea statului respectiv nu prevede altfel.

Condiţiile prevăzute de legea română pentru încheierea căsătoriei sunt următoarele:
°
Persoanele care se căsătoresc trebuie să fi împlinit vârsta legală pentru căsătorie (18 ani bărbaţii şi 16 ani femeile); îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu documentele de identitate valabile (paşaport, buletin de identitate) şi cu actele de stare civilă (certificat de naştere)
° Persoanele care se căsătoresc trebuie să nu fie căsătorite la data încheierii căsătoriei; îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte prin declaraţiile personale ale viitorilor soţi, prin care aceştia certifică pe proprie răspundere faptul că nu sunt căsătoriţi la data încheierii căsătoriei sau, în cazul persoanelor care au fost căsătorite anterior, prin prezentarea unuia dintre documentele următoare, în funcţie de caz: hotărârea de divorţ prin care este desfăcută căsătoria anterioară; hotărârea judecătorească de anulare a căsătoriei anterioare; certificatul de deces al soţului, împreună cu certificatul de căsătorie anterior; certificatul de naştere cu menţiunea desfacerii căsătoriei anterioare, înscrisă de autorităţile de evidenţă a persoanei din România
° Persoanele care se căsătoresc trebuie să nu fi înregistrat deja căsătoria la altă ambasadă, consulat sau autoritate română; îndeplinirea acestei condiţii de dovedeşte prin completarea unei declaraţii pe proprie răspundere
° Persoanele care se căsătoresc trebuie să fie apte medical pentru încheierea căsătoriei; îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte prin prezentarea unui certificat medical din care să rezulte că fiecare dintre viitorii soţi este apt pentru a încheia căsătoria (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii).

Oficierea căsătoriei se poate face numai după trecerea unui termen de 10 zile de la data înregistrării cererii la ambasada sau consulatul român.

În cazul în care unul dintre viitorii soţi este cetăţean străin, acesta va trebui să prezinte, în vederea înregistrării cererii de încheiere a căsătoriei, următoarele documente:  
° un act de identitate valabil; 
° certificatul de naştere;
° un certificat de celibat (care confirmă faptul că persoana nu este deja căsătorită) emis de autorităţile statului de cetăţenie sau de ambasada sau consulatul statului de cetăţenie;
° un certificat de cutumă (care prezintă condiţiile de formă şi fond pentru închierea căsătoriei prevăzute de legislaţia statului de cetăţenie) emis de autorităţile statului de cetăţenie sau de ambasada sau consulatul statului de cetăţenie.

După oficierea căsătoriei, ambasada sau consulatul român eliberează soţilor certificatul de căsătorie românesc, pe baza semnăturii ambilor soţi şi a martorilor în registrele de stare civilă.

Documentele depuse în vederea încheierii căsătoriei, care sunt emise de autorităţi străine, vor trebui traduse în limba română şi certificate de ambasada sau consulatul român.

Eliberarea certificatului de căsătorie, legalizarea copiilor de pe documente şi a traducerilor actelor necesare sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.

Ambasadele şi consulatele României sunt în măsură să ofere informaţii suplimentare, în funcţie de practica locală.

(Avem rugamintea, daca observati vreo greseala, sau daca aveti cunostinta, ca vreo lege s-a schimbat, sa ne informati pentru a corecta.)