Pagina mea de start în Austria

Informatii necesare tuturor romanilor care locuiesc, muncesc sau doresc sa vina in Austria
 
 

 

 
 

Încetarea relaţiei de muncă

Perioada de probă - în timpul perioadei de probă, contractul de muncă poate fi reziliat de către angajator sau de către salariat în orice moment, fără a oferi motive.
Perioada de probă este, în principiu, de o lună (pentru ucenicie: trei luni).

Rezilierea unui contract pe durată determinată - relaţia de muncă se încheie în mod automat când durata contractului a expirat.

Rezilierea de comun acord a contractului de muncă - atunci când un angajat şi un angajator pun capăt relaţiei de muncă de comun acord, perioada de preaviz nu este necesară. Contractul poate fi reziliat fie verbal fie în scris, varianta din urmă fiind recomandată.

Rezilierea unilaterală a contractului de muncă - preavizul poate fi verbal, în scris sau implicit (predarea documentelor de lucru). Nici un motiv de reziliere nu trebuie să fie indicat.

Perioadele de preaviz şi termenele în cazul în care rezilierea este decisă de către angajator - pentru „lucrătorii cu gulere albe”: cel puţin şase săptămâni (până la sfârşitul trimestrului calendaristic cu excepţia cazului în care se specifică altfel în contractele de muncă şi convenţiile colective); pentru meşteşugari: două săptămâni, în conformitate cu Codul civil din Austria; perioade mai lungi de preaviz sunt stipulate de obicei în contractele colective şi acordurile de muncă.

Perioadele de preaviz şi termenele în cazul în care rezilierea este decisă de către angajat - pentru „lucrătorii cu gulere albe”: o lună (până în ultima zi a lunii); pentru meşteşugari: două săptămâni, în conformitate cu Codul civil, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel. Nu este necesară motivarea deiciziei.

Concedierea – duce la încetarea relaţiei de muncă, cu efect imediat. Trebuie să existe un motiv pentru concediere (de exemplu, neglijarea persistentă a sarcinilor).
Concedierea poate fi efectuată verbal, în scris sau implicit. Chiar şi o concediere nejustificată duce la încetarea relaţiei de muncă cu efect imediat; pe de altă parte, puteţi depune plângere la instanţa de muncă şi de securitate socială.

Demisia - duce, de asemenea, la încetarea raportului de muncă, cu efect imediat.
Această opţiune este deschisă pentru angajaţi, de exemplu, în cazul de neglijare a îndatoririlor sale faţă de angajat de către un angajator.
Atunci când un raport de muncă este reziliat, angajatul are dreptul să-şi primească sumele restante şi documentele de lucru, care sunt: declaraţii de salariu, certificatul de încadrare în muncă; încetarea relaţiei cu fondul de asigurări de sănătate; confirmare muncii realizate şi a remuneraţiei primite; fluturaşul de salariu (L16); scrisoarea de recomandare.

Munca cu timp parţial pentru angajaţii mai în vârstă - oferă angajaţilor mai în vârstă posibilitatea de a reduce timpul lor de lucru cu până la 60% fără a duce la pierderi din dreptul la pensie. Serviciul de Ocupare a Forţei de Muncă (AMS) asigură până la 80% din venitul anterior al angajatului. Vârsta minimă la care angajaţii mai în vârstă ar putea opta pentru această facilitate în 2010 este de 53 de ani pentru femei şi 58 de ani pentru bărbaţi.

Pensionarea:
° Persoanele născute înainte de 1 ianuarie 1955 – femeile se pot pensiona la vârsta de 60 de ani, iar bărbaţii la vârsta de 65 de ani. Trebuie să aibă fie 180 de luni de asigurare în ultimele 360 de luni calendaristice fie 180 de luni de contribuţie, fie 300 de luni de asigurare, fără suspendare.

° Persoanele născut la sau după 1 ianuarie 1955 – femeile se pot pensiona la vârsta de 60 de ani (până în 2024) sau la vârsta de 65 de ani (din 2033), şi bărbaţi la vârsta de 65 de ani. Există o opţiune suplimentară pentru acest grup: se pot pensiona atunci când au acumulat 180 luni de asigurare de la data de 01.01.2005, dintre care cel puţin 84 luni trebuie să fi fost angajaţi.

Încetarea contractului de muncă din motive de invaliditate – termenul diferă în funcţie de categoria de muncă:
° Berufsunfähigkeit pentru „lucrătorii cu gulere albe”;
° Invalidität pentru meşteşugari; Erwerbsunfähigkeit pentru lucrătorii independenţi.

(Avem rugamintea, daca observati vreo greseala, sau daca aveti cunostinta, ca vreo lege s-a schimbat, sa ne informati pentru a corecta.)