Pagina mea de start în Austria

Informatii necesare tuturor romanilor care locuiesc, muncesc sau doresc sa vina in Austria
 
 
 

Şomajul

Prestaţiile principale ale asigurării de şomaj sunt alocaţia de şomaj şi alocaţia de ajutor . Aceste prestaţii ca toate celelalte legate de o situaţie de şomaj şi de ajutor pentru reintegrarea în viaţa profesională, sunt acordate de serviciul public de ocupare austriac (Arbeitsmarktservice Österreich – AMS).

Alocaţia de şomaj este acordată cu condiţia exercitării unei activităţi timp de cel puţin:

· 26 săptămâni în ultimele 12 luni (pentru persoanele până în 25 ani);

· 52 săptămâni în ultimii 2 ani (pentru persoanele care o solicită pentru prima dată şi care au peste 25 ani).

· 28 săptămâni în cursul anului precedent (pentru persoanele care au mai primit această alocaţie);

Dacă sunteţi cetăţean UE/SEE, elveţian sau al unei ţări terţe, aceste perioade vor fi luate în considerare pentru calculul termenului de aşteptare şi determinarea duratei de primire a alocaţiei, atâta timp cât aţi avut o activitate supusă asigurării obligatorii de şomaj pentru cel puţin o zi în Austria înainte de introducerea cererii dvs. Aveţi, în plus, posibilitatea de a locui temporar în Austria, timp de 3 luni maximum, în scopul căutării unui loc de muncă şi de a vi se face transferul alocaţiei de şomaj acordată de ţara de origine. Pentru acest lucru trebuie să aveţi formularele europene completate de serviciile publice de muncă din ţara dv. şi să vă prezentaţi la serviciul public de muncă/ocupare (AMS) în cel mult 7 zile de la intrarea pe teritoriul austriac.

Cuantumul alocaţiei de ş omaj : suma de bază corespunde unei rate de 55% din venitul zilnic net calculat, calculul venitului net făcându-se pe baza remuneraţiei pe un an calendaristic. Penultimul an calendaristic serveşte ca perioadă de referinţă dacă cererea sa introdus înainte de 30 iunie; dacă cererea s-a introdus după această dată, calculele se fac pe baza anului calendaristic precedent. Dacă nu este încă disponibilă baza anuală de referinţă, se ia în considerare venitul brut din ultimele şase luni (inclusiv prime speciale prorata, cum ar fi prime de concediu, gratificaţii de sărbători) care serveşte ca referinţă.

Un supliment pentru cheltuieli familiale este acordat numai pentru membrii de familie care trăiesc în Austria. Alocaţia de şomaj poate fi primită numai timp de maximum 20 săptămâni (persoanele în vârstă care au lucrat timp îndelungat şi care sunt incluse într-o schemă de reintegrare în muncă - Arbeitsstiftung, pot primi alocaţia de şomaj timp de 3 până la 4 ani).

Pentru a fi valabilă, cererea pentru alocaţia de şomaj trebuie făcută personal la biroul regional de serviciu public austriac (AMS) din arondismentul unde se găseşte domiciliul dvs. De îndată ce sunteţi şomer adresaţi-vă cât mai repede posibil biroului competent de care depindeţi, căci o plată retroactivă a alocaţiei de şomaj nu este posibilă.

Pentru a vă depune cererea aveţi nevoie de următoarele documente: declaraţia de reşedinţă (Meldezettel), cardul de identitate, formularul numit Arbeitsbescheinigung care conţine toate informaţiile referitoare la durata muncii dvs, motivul încetării lucrului, dreptul la concedii restante etc. precum şi dacă aveţi copii în întreţinere, documentele lor de naştere.

Mai multe informaţii pot fi obţinute de la agenţia de ocupare regională competentă.

Alocaţia de sprijin/ajutor : dacă v-aţi epuizat dreptul la alocaţia de şomaj sau la alocaţia de întreţinere a copilului/alocaţia parentală de educaţie şi sunteţi încă în căutare de lucru, aveţi dreptul la o alocaţie de sprijin, în cazul în care sunteţi într-o situaţie precară. Acest drept este, totuşi, condiţionat de a fi la dispoziţia serviciilor de plasare şi mai ales apt de muncă, dispus să muncească şi intrat în şomaj.

Cuantumul alocaţiei de sprijin este de 92% până la 95% din alocaţia de şomaj.

Alocaţia de sprijin este o alocaţie care nu este în totalitate fondată pe principiul asigurării.

Există, de asemenea, dispoziţii care au în vedere venitul partenerului (concubin) ca şi

venitul solicitantului, pentru calculul alocaţiei de sprijin.

Dacă nu vă prezentaţi la biroul AMS, atunci când sunteţi invitat acolo sau nu declaraţi schimbările intervenite în situaţia dvs, riscaţi o suspendare a alocaţiei de şomaj/de sprijin.

(Avem rugamintea, daca observati vreo greseala, sau daca aveti cunostinta, ca vreo lege s-a schimbat, sa ne informati pentru a corecta.)