Pagina mea de start în Austria

Informatii necesare tuturor romanilor care locuiesc, muncesc sau doresc sa vina in Austria
 
 
 

Circulaţia lucrătorilor

Informaţii despre libera circulaţie a lucrătorilor din, spre şi între s tatele membre

1. Intrarea pe piaţa muncii a unui cetăţean din România

Începând cu 01.01.2014 vă puteţi angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii austrieci, fără să mai fie necesară obţinerea unei autorizaţii de muncă. Lucrătorilor români din Austria trebuie să li se asigure aceleaşi condiţii de muncă ca şi lucrătorilor austrieci care desfăşoară activităţi similare.

2. Detaşarea

Lucrătorii detaşaţi au nevoie de autorizare de muncă?
Nu, nici un lucrător român nu are nevoie de autorizaţie de muncă!
Lucrătorii pot fi detaşaţi pentru o perioadă de maxim 2 ani.

° Egalitatea de tratament dintre lucrătorii detaşaţi şi lucrătorii austrieci
Lucrătorilor detaşaţi în Austria de către o întreprindere situată într-un alt stat membru UE, trebuie să li se asigure „aceleaşi condiţii de muncă” ca şi pentru lucrătorii austrieci care desfăşoară activităţi similare.

În mod concret, dacă activitatea de muncă se desfăşoară în Austria, pe întreaga perioadă de detaşare, se aplică prevederile legale austriece (normele legale şi contractele colective de muncă) care reglementează următoarele aspecte:
- programul maxim de lucru şi perioada minimă de odihnă;
- durata minimă a concediului anual plătit;
- salariul minim, inclusiv plata orelor suplimentare. Indemnizaţiile specifice detaşării sunt considerate parte integrantă a salariului minim, cu condiţia ca acestea să nu fie plătite pentru rambursarea cheltuielilor suportate efectiv ca urmare a detaşării, cum ar fi cheltuielile ocazionate de transportul şi cazarea lucrătorilor.
- condiţiile de punere la dispoziţie a lucrătorilor, în special de către agenţii de muncă temporară;
- securitatea, sănătatea şi igiena la locul de muncă; măsurile de protecţie privind condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă a femeilor însărcinate sau care au născut de curând;
- egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare.

În ceea ce priveşte sistemul de securitate socială aplicabil, lucrătorilor români detaşaţi în Austria li se aplică legislaţia în vigoare în România, ţinându-se cont de faptul că, retribuţia considerată ca bază de calcul va fi stabilită conform principiului egalităţii de tratament între lucrătorii detaşaţi şi cei autohtoni.
În cazurile în care sunt depistate cazuri de detaşare în spaţiul comunitar, fără a fi garantat tratament egal pentru lucrătorii detaşaţi, în scopul protejării drepturilor salariale ale acestora, inspectorii de muncă pot lua măsuri împotriva angajatorului aflat în Austria, în baza principiului responsabilităţii solidare.

Care sunt situaţiile în care apare detaşarea?
Situaţiile de detaşare în spaţiul comunitar sunt următoarele:
- detaşarea unui lucrător de la o societate cu sediul într-un stat membru, la o filială a acesteia situată în Austria;
- detaşarea unui lucrător de la o societate cu sediul într-un stat membru, în cadrul unei societăţi austriece aparţinând aceluiaşi grup de societăţi;
- detaşarea unui lucrător în cadrul unui contract comercial (execuţie de lucrări sau prestare de servicii, transport, etc.) încheiat cu un beneficiar care are sediul social sau operaţional în Austria.

Ce demersuri trebu ie să facă angajatorul în România înainte de a detaşa lucrători?
Înainte ca lucrătorii români să plece în Austria, angajatorul acestora trebuie să le întocmească acte adiţionale la contractele individuale de muncă, pe care le înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă competent. Totodată, trebuie să solicite la Casa Naţională de Pensii Publice eliberarea documentului portabil A1 (fostul formular E 101), iar la Casa Judeţeană/Municipală de Sănătate, eliberarea formularului S1 (fostul formular E 106).

3. De unde pot obţine solicitanţii de locuri de muncă mai multe informaţii?
Serviciul Public de Ocupare - Arbeitsmarktservice Osterreich (AMS) :
http://www.ams.at/

(Avem rugamintea, daca observati vreo greseala, sau daca aveti cunostinta, ca vreo lege s-a schimbat, sa ne informati pentru a corecta.)