Pagina mea de start în Germania

Informatii necesare tuturor romanilor care locuiesc, muncesc sau doresc sa vina in Germania
 
 
 

Reglementări ale autorităţilor pentru situaţii speciale

Reglementări ale autorităţilor germane pentru situaţii speciale

Guvernul federal poate decide prin ordonanţă, cu aprobarea Camerei Landurilor, protecţia lucrătorilor şi repausul de duminică şi din sărbători, pentru evitarea unor pagube majore prin
° stabilirea mai detaliată a domeniilor cu lucru duminica şi de sărbători precum şi a activităţilor permise
° permiterea altor excepţii suplimentare pentru odihna de duminică şi de sărbători

a) pentru firme, în care lucrul duminica şi în zilele de sărbătoare este necesar pentru satisfacerea nevoilor populaţiei în acele zile;

b) pentru firme, în care apar activităţi a căror întrerupere sau amânare
° nu este posibilă sau este posibilă cu dificultăţi majore
° ar avea ca urmări pericole deosebite pentru viaţa şi sănătatea lucrătorilor
° din motive legate de binele colectiv, în special pentru asigurarea ocupării
° ar conduce la pagube substanţiale mediului sau aprovizionării cu energie şi apă.

Autoritatea de control poate:
°
stabili dacă lucrul este permis

a) până la zece zile de duminică sau de sărbătoare, dacă sunt condiţii speciale care necesită o activitate susţinută în firmele comerciale
b) până la cinci duminici sau zile de sărbătoare, dacă sunt condiţii speciale care necesită prevenirea pagubelor disproporţionate
c) într-o duminică pe an pentru realizarea inventarului prevăzut de lege
° decide cu privire la timpul de lucru alocat serviciului religios public
° aproba ca lucrătorii să fie ocupaţi duminica şi în zilele de sărbătoare în activităţi, care din motive tehnice necesită continuarea şi duminica şi în zile de sărbătoare
° aproba, ocuparea lucrătorilor duminica şi în zilele de sărbătoare, dacă prin utilizarea continuă a timpului de lucru săptămânal permis legal şi a timpilor de lucru din străinătate capacitatea concurenţială este periclitată în mod inacceptabil
° aproba un timp de lucru zilnic mai lung

° pentru operaţii în ture continue (obţinerea turelor libere suplimentare)
° pentru şantiere şi locaţii de montare
° pentru firmele din domeniul sezonier sau de campanie, dacă prelungirea timpului de lucru peste 8 ore zilnic se recuperează printr-o reducere corespunzătoare a timpului de lucru în alte perioade.

Ministerul Federal al Apărării printr-o ordonanţă emisă cu aprobarea Ministerului Federal al Muncii şi Afacerilor Sociale poate obliga angajaţii din motive necesare apărării, să presteze muncă peste limitele timpului de lucru stabilit în ordonanţele emise şi în contractele colective de muncă.

Dacă se permit excepţii, timpul de lucru săptămânal nu poate depăşi în medie 48 ore, în cursul a 6 luni calendaristice sau a 24 de săptămâni.

(Avem rugamintea, daca observati vreo greseala, sau daca aveti cunostinta, ca vreo lege s-a schimbat, sa ne informati pentru a corecta.)