Pagina mea de start în Germania

Informatii necesare tuturor romanilor care locuiesc, muncesc sau doresc sa vina in Germania
 
 
 

Cetatean roman cu domiciliul in strainatate

Conform prevederilor art. 2 din  Legea nr. 248/ 2005  si a Normelor Metodologice de aplicare a  legii  (liberei circulatie a cetatenilor romani in strainatate), prin  cetăţeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS)  se intelege:

1.persoanele care poseda pasapoarte simple in care s-a efectuat mentiunea privind domiciliul in strainatate,
2.fostii cetateni romani care au redobindit cetatenia romana cu mentiunea domiciliului in strainatate,
3 persoanele care au plecat legal sau ilegal din Romania inainte de 1989 si au refuzat inapoierea in tara.

Cererile se depun personal, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar în ţarã, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a cãror razã titularul a avut ultimul domiciliu sau, dupã caz, reşedinţa. Documentele necesare sunt:

1.paşaportul anterior, dacã acesta existã; 
2.dovada achitãrii taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului prevãzute de lege, completatã pe numele titularului, în original; 
3.certificate de stare civilã, în original; 
4.documente eliberate de autoritãţile statului de domiciliu, în original, împreunã cu traducerea în limba românã, dupã caz,din care sa rezulte INDEPLINIREA  uneia din urmatoarele ...

CONDITII
°
dobândit un drept de şedere  pentru o perioadã de cel puţin un an sau, dupã caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv, 
° a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificãrii familiale  cu o persoanã care domiciliazã pe teritoriul acelui stat,  
° a dobândit un drept de lungã şedere  sau, dupã caz,  un drept de şedere permanentã pe teritoriul statului respectiv, 
° a dobândit şi cetãţenia statului respectiv

° a dobândit un  certificat de înregistrare  sau document care atestã rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.

NOTA:  o parte din conditiile impuse sunt depasite si desuete pentru inregistrarile cetatenilor romani in tarile U.E. , dar ele isi pastreaza valabilitatea pentru tari ca S.U.A., Canada , Australia, etc, unde romanii nu au dreptul de sedere asigurat automat…

Dreptul de restabilire in Romania 

Toti C.R.D.S. au dreptul sa isi restabilească domiciliul în România.  In acest scop  se adresează personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa persoanelor pe raza căruia locuiesc, intocmesc o cerere ( formular tipizat care se găseşte la ghiseu),  însoţită de următoarele documente:

° 3 fotografii recente color 3,5/4,5 cm;
° copie a documentului care atestă că solicitantul a avut ori mai are încă dreptul de şedere în ţara în care a avut domiciliul;
° copii (xerocopii) ale paginilor 1, 2, 3 şi 4 ale paşaportului şi ale celor pe care sunt aplicate ştampile şi vize de intrare în ţara de domiciliu şi ultima intrare în România;
° adeverinţă de (re)dobândire a cetăţeniei române;
° copii legalizate ale certificatului de naştere şi de căsătorie(dacăeste cazul);
° copie (xerocopie) a contractului de vânzare-cumpărare al locuinţei unde urmează să domicilieze solicitantul sau după contractul de închiriere vizat de Administraţia Financiarăde la locul de domiciliu;
° chitanţă CEC sau trezorerie privind achitarea taxei consulare corespunzătoare.

(Avem rugamintea, daca observati vreo greseala, sau daca aveti cunostinta, ca vreo lege s-a schimbat, sa ne informati pentru a corecta.)