Pagina mea de start în Germania

Informatii necesare tuturor romanilor care locuiesc, muncesc sau doresc sa vina in Germania
 
 
 

Grila pentru autoevaluarea nivelului de cunoastere a limbii germane

 

A1

Incepator

° Pot să înţeleg expresii cunoscute și propoziţii foarte simple referitoare la mine, la familie și la împrejurări concrete, când  se vorbește rar și clar.
° Pot să înţeleg nume cunoscute, cuvinte și propoziţii foarte simple, de exemplu din anunţuri, afișe sau cataloage.
° Pot să comunic într-o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent și să mă ajute să formulez ceea ce încerc să spun. Pot să formulez întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată și să răspund la asemenea întrebări.
° Pot să utilizez expresii și fraze simple pentru a descrie unde locuiesc și oamenii pe care îi cunosc.
° Pot să scriu o carte poștală scurtă și simplă, de exemplu cu salutări din vacanţă.
° Pot să completez formulare cu detalii personale, de exemplu numele, naţionalitatea și adresa mea pe un formular de hotel. 

A2

Baza

° Pot să înţeleg expresii și cuvinte uzuale frecvent întâlnite pe teme ce au relevanţă imediată pentru mine personal (de exemplu informaţii simple despre mine și familia mea, cumpărături, zona unde locuiesc, activitatea profesională).
° Pot să înţeleg punctele esenţiale din anunţuri și mesaje scurte, simple și clare.
° Pot să citesc texte foarte scurte și simple.
° Pot să găsesc anumite informaţii previzibile în diverse materiale cotidiene (de exemplu reclame, prospecte, meniuri, orare) și pot să înţeleg scrisori personale scurte și simple.
° Pot să comunic în situaţii simple și uzuale care presupun un schimb de informaţii simplu și direct, pe teme și despre activităţi familiare.
° Pot să particip la discuţii foarte scurte, chiar dacă, în general, nu înţeleg suficient pentru a întreţine o conversaţie.
° Pot să utilizez o serie de expresii și fraze pentru o descriere simplă a familiei mele și a altor persoane, a condiţiilor de viaţă, studiilor și activităţii mele profesionale prezente sau recente.
° Pot să scriu mesaje scurte și simple. Pot să scriu o scrisoare personală foarte simplă, de exemplu de mulţumire.   

B1

Baza avansat

° Pot să înţeleg punctele esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare referitoare la activitatea profesională, școală, petrecerea timpului liber etc.
° Pot să înţeleg ideea principală din multe programe radio sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dacă sunt prezentate intr-o maniera relativ clară și lentă.
° Pot să înţeleg texte redactate, în principal, într-un limbaj uzual sau referitor la activitatea mea profesională.
° Pot să înţeleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor si a urărilor din scrisori personale.
° Pot să fac faţă în majoritatea situaţiilor care pot să apară în cursul unei călătorii printr-o regiune unde este vorbită limba. 
° Pot să particip fără pregătire prealabilă la o conversaţie pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la viaţa cotidiană (de exemplu familie, petrecerea timpului liber, călătoriile, activitatea profesională și actualitate).
° Pot să leg expresii și să mă exprim coerent intr-o manieră simplă pentru a descrie experienţe și evenimente, visele mele, speranţele sși obiectivele mele.
° Pot să imi argumentez și să explic pe scurt opiniile și planurile mele.
° Pot să povestesc o intamplare sau să relatez intriga unei cărţi sau a unui film și să-mi exprim reacţiile.
° Pot să scriu un text simplu și coerent pe teme familiare sau de interes personal.
° Pot să scriu scrisori personale descriind experienţe și impresii.

B2

Intermediar

° Pot să înţeleg conferinţe și discursuri destul de lungi și să urmăresc chiar și o argumentare complexă, dacă subiectul îmi este relativ cunoscut.
° Pot să înţeleg majoritatea emisiunilor TV de știri și a programelor de actualităţi.
° Pot să înţeleg majoritatea filmelor оn limbaj standard.
° Pot să citesc articole și rapoarte pe teme contemporane, în care autorii adoptă anumite atitudini și puncte de vedere.
° Pot să înţeleg proză literară contemporană.
° Pot să comunic cu un grad de spontaneitate și de fluenţă care fac posibilă participarea normală la o conversaţie cu interlocutori nativi.
° Pot să particip activ la o conversaţie în situaţii familiare, exprimвndu-mi și susţinвndu-mi opiniile.
° Pot să prezint descrieri clare și detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să dezvolt un punct de vedere pe o temă de actualitate, arătвnd avantajele și dezavantajele diferitelor opţiuni.
° Pot să scriu texte clare și detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes.
° Pot să scriu un eseu sau un raport, transmiţвnd informaţii sau argumentвnd în favoarea sau împotriva unui punct de vedere.
° Pot să scriu scrisori subliniind semnifi caţia pe care o atribui personal evenimentelor sau experienţelor.  

C1

Intermediar avansat

° Nu am nicio dificultate în a înţelege limba vorbită dacă este vorba de o comunicare directă, de transmisiuni radio, chiar dacă ritmul este cel al vorbitorilor nativi, cu condiţia de a avea timp să mă familiarizez cu un anumit accent..
° Pot să citesc cu ușurinta orice tip de text, chiar daca este abstract sau complex din punct de vedere lingvistic sau al structurii, de exemplu articole specializate literare.
° Pot să particip fără dificultate la orice conversaţie sau discutie fiind familiarizat (ă) cu expresii idiomatice și colocviale.
° Pot sa exprim fluent și cu precizie nuanţe fine de sens. În caz de dificultate, reiau ideea și reformulez în așa fel încât dificultatea nu este sesizată.
° Pot să prezint descrieri clare și detaliate pe teme complexe, integrând sub-temele, dezvoltând anumite puncte și terminându-mi intervenţia cu o concluzie adecvată.
° Pot să mă exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltând punctele de vedere.
° Pot să tratez subiecte complexe într-o scrisoare, un eseu sau un raport, subliniind aspectele pe care le consider importante.
° Pot să selectez un stil adecvat destinatarului.  

C2

Avansat

° Nu am nicio dificultate în a înţelege limba vorbită, indiferent dacă este vorba despre comunicarea directă sau în transmisiuni radio, sau TV, chiar dacă ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi, cu condiţia de a avea timp să mă familiarizez cu un anumit accent.
° Pot să citesc cu ușurinţă orice tip de text, chiar dacă este abstract sau complex din punct de vedere lingvistic sau al structurii, de exemplu, manuale,  articole specializate și opere literare.
° Pot să particip fără efort la orice conversaţie sau discuţie și sunt familiarizat (ă) cu expresiile idiomatice și colocviale.
° Pot să mă exprim fluent și să exprim cu precizie nuanţe fine de sens.  In caz de difi cultate, pot să reiau ideea și să-mi restructurez formularea cu abilitate, in așa fel incat dificultatea să nu fie sesizată.
° Pot să prezint o descriere sau o argumentaţie cu claritate și fluenţă, intr-un un stil adaptat contextului; cu o structură logică eficientă, care să ajute auditoriul să sesizeze și să reţină punctele semnificative.
° Pot să scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului.
° Pot să redactez scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structură logică clară, care să-l ajute pe cititor să sesizeze și să reţină aspectele semnificative.
° Pot să redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare. 

(Avem rugamintea, daca observati vreo greseala, sau daca aveti cunostinta, ca vreo lege s-a schimbat, sa ne informati pentru a corecta.)