Pagina mea de start în Germania

Informatii necesare tuturor romanilor care locuiesc, muncesc sau doresc sa vina in Germania
 
 
 

Apostilarea documentelor romanesti

Daca sunteti cetateni romani si ati ajuns in Germania pentru a obtine un loc de munca, un drept de sedere sau pentru a va casatori cu un cetatean german  aveti nevoie imperioasa de actele dvs. romanesti , in original.  Acestea  nu sunt valabile in Germania decit daca au o  “apostila ” aplicata in Romania. Apostila este o stampila prin care statul roman certifica ca respectivele acte sunt originale si toate datele inscrise in cuprinsul lor sunt valabile.  Chiar si notiunea de  “supralegalizare”  – un termen care este prea putin cunoscut de omul de rind- doreste sa sugereze o legalizare in plus, o certificare suplimentara a originalitatii, autenticitatii si legalitatii intocmirii unui anumit document. Procedura apostilarii a fost stabilita la Haga in 1961, Romania a adoptat-o in 2001 si, in prezent, atit Germania cit si Romania o folosesc, ca de altfel alte 141 de tari de pe mapamond.

In Romania, sunt 2 institutii care au dreptul de aplicare a apostilei de la Haga: Institutia prefectului  si Tribunalul Teritorial.
   Fiecare din cele 2 institutii  aplica apostila numai pe actele pe care are dreptul. Regula generala este ca Tribunalul aplica apostila pe actele judecatoresti, in timp ce Prefectura aplica apostila pe toate actele emise de celelalte institutii ale statului.  

I. Actele pe care le apostileaza  Institutia Prefectului din Romania.  Pe lista sunt 23 de acte, dar nu va speriati, Dvs aveti nevoie numai de 2 sau 3  in functie de situatia in care sunteti sau pe care o vizati.  Asadar,  Institutia Prefectului  din judetul care a emis actul aplica apostila pe:.
1. CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ, adica   certificat de nastere, de casatorie sau deces.  Toate acestea trebuie sa fie model nou, emis după 01.01.1998. Cum multi dintre Dvs. au certificate de casatorie sau de nastere emise inainte de 1998, acestea trebuie preschimbate in prealabil la  primariile care le-au emis initial. Procedura de preschimbare e simpla: va duceti  la primaria unde v-ati nascut sau unde v-ati casatorit cu actul vechi si solicitati schimbarea acestuia intr-un model nou. Apoi, cu modelul nou va duceti la Prefectura Judeteana  si in schimbul unei taxe de 25 de lei ( vreo 5-6 euro), va aplica apostila pe respectivul certificat .

2. CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR   – în original, valabil 3  luni de la data eliberării lui;

3. Certificat prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român  – în original eliberat de  Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti;

4. Adeverinţă prin care se atestă vechimea în muncă  –  în original, vizată în prealabil de  Casa Naţională de Pensii;  – din informatiile primite de la cititorii nostri se pare ca prefecturile nu mai apostileaza acest document iar Casele Nationale de Pensii nu le mai vizeaza, desi pe site-urile prefecturilor aceasta operatiune mai exista;

  http://consilierjuridicgermanoroman.files.wordpress.com/2010/11/apostila.jpg?w=500   

5. Acte de studii  – în original, vizate în prealabil de  Inspectoratul Şcolar Judeţean – pentru diplomele emise în sistemul de învăţământ preuniversitar. Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru diplomele emise în sistemul de învăţământ universitar;

6. Certificate de botez/cununie religioasă  – în original, vizate în prealabil de  Direcţia de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional al judetului de care apartine solicitantul.  

7. Certificate de competenţă profesională  cu sigla  Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare COSA –  în original vizate de  Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – CNFPA;

8. Brevete de turism  emise de  Autoritatea Naţională pentru Turism;

9. Certificate de rezidenţă fiscală pentru aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri,  în original eliberate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice  al judetului de care apartine solicitantul ;

10. Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini, eliberate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

11. Documente cu caracter medical  (autorizaţii liberă practică, recomandări, caracterizări, certificate medicale, adeverinţe medicale, certificate de concediu medical, bilete ieşire din spital, adeverinţe de stagiu practic, cereri care să ateste faptul că unitatea sanitară emitentă a unui document este unitate sanitară cu sau fără personalitate juridică, abilitată să elibereze respectivul document şi să acorde asistenţă medicală – vizate, în prealabil, de  Autoritatea de Sănătate Publică al judetului de care apartine solicitantul ).  Certificate de conformitate  care atestă experienţa profesională, precum şi adeverinţele necesare recunoaşterii în celelalte state membre ale Uniunii Europene a titlurilor de calificare dobândite în România în profesiile de medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă semnate de  Direcţia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi vizate de Direcţia Juridică din cadrul aceluiaşi minister;

12. Certificate de calificare şi de absolvire  obţinute de cetăţenii români înainte de 1989 şi între anii 1990-2003, vizate de  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă al judetului de care apartine solicitantul. Certificate de calificare şi de absolvire obţinute după ianuarie 2004, vizate de Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională;

13. Acte de studii emise de instituţii din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative vizate de acest minister;

14. Certificate de Traducători  în şi din limbi străine,  certificate care atestă Calitatea de Artist Liber-Profesionist,   certificate din domeniul impresariatului artistic  emise de Ministerul Culturii şi Cultelor.

15. Certificate, adeverinţe, copii-extras emise de instituţiile din cadrul Ministerului Apărării vizate de acest minister.

16. Documente de confirmare a valabilităţii certificatelor de competenţă ale personalului navigant vizate de Ministerul Transporturilor.

17. Adeverinţe referitoare la componenţa familiei.

18. Dovadă de stare civilă.

19. Atestat privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale.

20. Adeverinţe privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului, eliberate de Casa Judeţeană de Pensii al judetului de care apartine solicitantul.

21. Certificate care constituie dovada suficientă a competenţei profesionale emise de Agenţia teritorială  judeteana a Autorităţii Rutiere Române.

22. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Asistenţilor Medicali si Moaşelor din România.

23. Certificate de atestare Auditor Energetic pentru Clădiri şi Certificate de atestare Tehnico Profesională, emise de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice  şi Locuinţei.

II. LISTA ACTELOR SUPUSE PROCEDURII DE APOSTILARE    DE CĂTRE  CURTEA DE APEL

Sentintele/ deciziile civile/penale/comerciale judecatoresti
Aplicarea apostilei de catre  PREFECTURA, NOTAR  sau CURTEA DE APEL se face in prezenta titularilor de act sau prin imputernicit. Daca aceasta solicitare se face prin imputernicit este necesara o procura speciala de delegare semnata de un notar din Romania sau chiar din Germania. In acest ultim caz, procura trebuie apostilata tot in Germania. 

(Avem rugamintea, daca observati vreo greseala, sau daca aveti cunostinta, ca vreo lege s-a schimbat, sa ne informati pentru a corecta.)