Pagina mea de start în Austria

Informatii necesare tuturor romanilor care locuiesc, muncesc sau doresc sa vina in Austria
 
 
 

Formularele electronice europene un nou inceput

Pentru obtinerea în Austria a anumitor drepturi se aplica principiul exportului de prestatii, conform caruia lucratorul poate beneficia în Austria de anumite prestatii la care are dreptul în România, ceea ce face necesara corespondenta între institutiile omologe din cele doua state, pentru recunoasterea si stabilirea acestora.

În acest caz este nevoie de formularele europene , prin intermediul carora institutia austriaca va obtine toate informatiile necesare pentru a determina si atesta drepturile la prestatii sociale. Lucratorul trebuie sa solicite institutiilor competente române sa îi furnizeze formularele potrivite, înainte de a pleca în Austria.

Daca lucratorul nu a cerut formularele potrivite înainte de a pleca, dreptul la prestatii poate fi solicitat si direct din Austria, fie de catre lucrator, fie de o persoana împuternicita, iar institutia competenta din Austria are posibilitatea sa comunice direct cu institutia competenta din România pentru a obtine informatiile de care are nevoie, furnizate prin formulare.

În aplicarea prevederilor noilor regulamente europene, pânâ la sfarsitul anului 2014 se accepta transmiterea informatiei atât prin intermediul vechilor formulare (E-urile) cât si al celor doua noi tipuri de formulare europene:

° documente portabile , care circula în relatia institutie – client – institutie.

° SED-uri /documente electronice structurate, care circula de la institutie la institutie. Acestea vor fi utilizate în cadrul schimbului electronic de date între institutiile competente din doua sau mai multe state membre, care va fi obligatoriu începând cu data de 1 ianuarie 2013, dar vor circula pe suport de hâtie pâna când schimbul electronic va deveni functional la nivelul institutiilor implicate.

Conform deciziei Comisiei Administrative pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti, pe perioada de tranzitie la schimbul electronic de date si informatii, respectiv pâna la data de 30.04.2014, institutiile competente ale statelor membre ale caror aplicatii IT nationale nu sunt înca adaptate pentru generarea documentelor mai sus mentionate pot folosi inclusiv formularele de tip E în aplicarea noilor Regulamente. În ceea ce priveste prestatiile de somaj, se pot folosi în continuare formularele E 301 si E 302.

Documente portabile

° Semnificatia documentului portabil A1:

Documentul portabil A1 dovedeste exclusiv mentinerea titularului acestuia la sistemul de securitate sociala (asigurare pentru pensie, accidente de munca si boli profesionale, asigurari sociale de sanatate, prestatii familiale) din statul de trimitere (statul de care apartine institutia care a emis respectivul document), lipsa acestuia nefiind de natura a împiedica desfasurarea de activitati profesionale pe teritoriul altui stat membru, într-un astfel de caz devenind aplicabila regula generala în domeniu – cea a asigurarii conform legislatiei locului de desfasurare a activitatii . Documentul portabil A1 nu poate fi asimilat, din punct de vedere legal, unui permis de munca.

° Documente portabile "U":

U1 – certifica perioadele de asigurare care vor fi luate în considerare pentru acordarea prestatiilor de somaj (înlocuieste E 301 în circuitul institutie-client-institutie)

U2 – certifica perioada în care un somer îsi mentine dreptul la prestatii de somaj atunci când îsi cauta de lucru în alt stat membru (înlocuieste partial E 303 în circuitul institutie – client – institutie)

U3 – mentioneaza circumstantele de natura sa afecteze dreptul la prestatii potrivit legislatiei pe care o aplica institutia care emite documentul (înlocuieste partial E 303 în circuitul institutie – client – institutie)

SED-uri

Au fost elaborate pe baza identificarii fluxurilor de informatii care se realizeaza între institutiile competente în aplicarea prevederilor noilor regulamente. Fiecarui flux identificat îi corespunde un document prin care se solicita informatia si un document prin care se transmite informatia solicitata.

(Avem rugamintea, daca observati vreo greseala, sau daca aveti cunostinta, ca vreo lege s-a schimbat, sa ne informati pentru a corecta.)